Botit

Elokapina Elementissä käytössä olevat botit

Elokapinan chattihuoneissa on käytössä useita eri botteja. Botit ovat ohjelmia, jotka tarjoavat työkaluja ja integraatioita kapinallisten päivittäiseen käyttöön.

Jos sinulla on idea botista, ota yhteyttä @xryllapito:elokapina.fi ja ehdota!

Kapinabot

Tämä botti on Elokapinan omaa tekoa ja siihen on suunniteltu erityisesti ominaisuuksia Elokapinan tarpeisiin. Botin ohjelmistona toimii Bubo. Botin päätehtävä on ylläpitää Elokapinan päähuoneita ja se onkin suurimmassa osassa huoneita ainoa omistaja. Botilla koordinaattorit voivat muunmuassa luoda huoneita ja kutsua kapinallisia huoneisiin.

Botin tunnus on @kapinabot:elokapina.fi. Huoneissa komentojen eteen tulee laittaa !kapinabot etuliite. Yksityiskeskusteluissa botin kanssa tätä ei tarvitse kirjoittaa.

Osa komennoista toimii vain koordinaattoreilla. Näet, oletko koordinaattori siitä, onko sinulla "Moderator / Valvoja" käyttötaso Elokapinan yleisissä huoneissa. Jost olet koordinaattori, mutta sinulla ei ole tätä tasoa, ota yhteyttä @xryllapito:elokapina.fi ja kerro minkä työryhmän koordinaattori olet.

Komennot

breakout

Tällä komennolla voi luoda uuden huoneen jatkokeskustelulle johonkin aiheeseen liittyen. Botti kutsuu kaikki kiinnostuneet mukaan uuteen huoneeseen.

Esimerkki:

!kapinabot breakout Keskustellaan legoista

invite

Mahdollistaa yhden tai useamman kapinallisen kutsumisen johonkin Kapinabotin ylläpitämään huoneeseen. Toimii vain, jos huone on luotu rooms komennolla, jolloin Kapinabot pitää siitä kirjaa ja ylläpitää sitä. Suurin osa Elokapinan päähuoneista on Kapinabotin ylläpitämiä. Komento vaatii koordinaattorin käyttötason.

Esimerkkejä:

!kapinabot invite #legot:elokapina.fi - kutsuu sinut kyseiseen huoneeseen.

!kapinabot invite #legot:elokapina.fi @kapinallinen:elokapina.fi - kutsuu annetun kapinallisen huoneeseen. Useamman kapinallisen Element ID:n voi laittaa tähän välilyönnillä erotettuna.

power

Mahdollistaa huoneen oikeuksien muokkaamisen. Vaatii koordinaattorin käyttöoikeudet. Huoneen, jonka oikeuksia muokataan tulee olla sellainen jossa Kapinabotilla on itsellään ylläpitäjän oikeudet.

Esimerkki:

!kapinabot power @kapinallinen:elokapina.fi #legot:elokapina.fi - antaa valvojan oikeuden kyseiselle kapinalliselle.

rooms

Mahdollistaa huoneiden ylläpidon ja luomisen Kapinabotin kautta. Huoneet, jotka luodaan tämän komennon kautta pysyvät Kapinabotin ylläpitäminä, jolloin esimerkiksi invite komentoa voi käyttää lisäämään suuria määriä kapinallisia huoneisiin kerralla ja botti myös päivittää huoneessa automaattisesti koordinaattoreille oikeat käyttötasot.

Esimerkkejä:

!kapinabot rooms list - listaa huoneet, joita Kapinabot ylläpitää. Tarkista tästä esimerkiksi työryhmien huoneiden aliakset (esim #legot:elokapina.fi on alias).

!kapinabot rooms create "Elokapina Legoryhmä" legot "Parhaat Legokeskustelut" yes no - tämä hieman monimutkainen rimpsu luo uuden huoneen. Botti tarvitsee huonetta varten tietoja, jotka käydään alla läpi:

  • Ensimmäinen tieto on huoneen nimi, esim yllä "Elokapina Legoryhmä". HUOM! Hipsut (") tarvitaan vain jos nimessä on välilyöntejä.

  • Toinen tieto on huoneen lyhytnimi. Tämä saa sisältää vain pieniä kirjaimia, välilyöntejä ja väliviivoja. Siitä muodostuu huoneen alias, esim #legot:elokapina.fi tässä tapauksessa.

  • Kolmas tieto on huoneen kuvaus. Kuten nimen kanssa, varmista hipsut, jos kuvauksessa on välilyöntejä.

  • Neljäs tieto on salaukseen liittyä. Siinä tulee lukea yes jos huone on salattu, no jos huoneessa ei tarvita salausta. Haluat melkein aina vastata tähän yes ellei ole oletettavissa, että huoneen historia saa näkyä kelle tahansa tulevaisuudessa liittyvälle.

  • Viides ja viimeinen tieto kertoo onko huone julkinen. yes jos sinne saa liittyä ilman kutsua, no jos ei. Laita tähän no jos et ole varma.

Huom! Jos luot huoneita työryhmille, muista luoda myös ilmoituksille oma huone. Katso jostain olemassaolevasta työryhmän huoneparista esimerkkiä.

Maubot

Tämä botti on yleishyödyllinen, mutta ei Elokapinan omaa tekoa. Meillä on kuitenkin oma instanssi, joten botin käsittelemä tieto pysyy Elokapinan omissa käsissä. Botti on siten turvallista kutsua esim työryhmien huoneisiin.

Botti löytyy @maubot:elokapina.fi tunnuksen takaa. Se liittyy huoneeseen kutsuttaessa. Botin ohjelmistona toimii Maubot.

Toiminnallisuudet

Noppa

Tarvitsetko nopean nopanheiton? Maubot osaa. Komennolla !roll d20 esimerkiksi saat luvun 1-20 välistä. Pelkkä !roll heittää numeron 1-6 välillä.

RSS syötteet

Ehkä hyödyllisimpänä ominaisuutena Elokapinalle Maubot pystyy seuraamaan RSS syötteitä ja kirjoittamaan huoneeseen, kun syötteeseen tulee uusia artikkeleita. Syötteiden muokkaaminen vaatii koordinaattorin oikeudet huoneeseen.

!rss list - kertoo mitä syötteitä botti tällä hetkellä seuraa tässä huoneessa.

!rss subscribe https://elokapina.fi/feed.xml - lisäisi Elokapinan uutisfiidin huoneen RSS syötteisiin.

!rss unsubscribe 1 poistaa jonkin RSS syötteen seurannasta. Numeron saa selville ensin list komennolla.

Kyselyt

Nopeita kyselyitä voi Elementissä tehdä emojeja käyttämällä kyllä. Mutta Maubot tarjoaa siihen myös toiminnallisuuden. Tämä voi olla hyödyllinen tilanteessa, jossa kysely on avoinna pidempään.

!poll new "Onko Legot hauskoja?" "Kyllä" "Ei" "Duplot on kivoja, onko ne Legoja?" - tekee uuden kyselyn. Huomaa hipsut (") tekstien ympärillä. new jälkeen tulee itse kysymys ja sen jälkeen vaihtoehdot.

!poll results kertoo tilanteen.

!poll close sulkee kyselyn.

Last updated