Links

Ohje Base-tunnusten aktivointiin

Guide to activating Base-account using the Rebel ID. Scroll down for EN guide.

FI: Base-tunnuksen aktivointi

Base-tunnuksen aktivointi pitää tehdä vain ensimmäisellä kerralla. Tällöin tietosi siirretään baseen, jonka jälkeen kirjautuminen on aina vaivatonta kapinatunnusta käyttäen.
Kirjautuminen pelkästään Kapinatunnuksilla on ollut mahdollista 25.10.2021 alkaen.
Jos olet uusi käyttäjä
Jos sinulla on jo base-tili
 • Mene osoitteeseen https://base.elokapina.fi
 • Paina "Kirjaudu": sininen nappi löytyy etusivun oikeasta yläkulmasta.
 • Kirjaudu kapinatunnuksella: kirjaudu avautuvalla sivulla sisään kapinatunnuksellasi
 • Tarkasta ja hyväksy tiedot: Kirjautumisen jälkeen sinut ohjataan sivulle, jossa näytetään mitkä tiedot kapinatunnuksista siirretään baseen.
  Lue ja hyväksy ehdot.
Jotta kapinatunnus yhdistyy oikein, pidä sähköpostiosoite samana. Jos käyttäjänimeä ei ole jo varattu, suosittelemme pitämään myös käyttäjänimesi samana kapinatunnuksen kanssa. Nimitiedot eivät ole pakollisia.
Näin aktivoit tunnuksen jos sinulla on jo base-tili:
Kaksi eri vaihtoehtoa:
 1. 1.
  Jos base-tilin sähköpostiosoite on sama kuin kapinatunnuksessasi: voit kirjautua suoraan sisään "Log in / Kirjaudu" napilla basen etusivulta, jolloin kapinatunnuksesi yhdistetään vanhaan tiliin automaattisesti.
 2. 2.
  Jos base-tilin sähköpostiosoite on eri kuin kapinatunnuksessasi:
  • luo uusi base-tili kapinatunnuksia käyttäen aivan kuin olisit uusi käyttäjä.
  • ota Elementissä yhteyttä Elokapinan ylläpidon @xryllapito:elokapina.fi-käyttäjään.
  • Ilmoita viestissä vanhan base-tilisi käyttäjänimi ja yhdistämme vanhan base-tilin uuteen kapinatunnuksilla toimivaan tiliin.
Tili on nyt aktivoitu ja tulevaisuudessa kirjautuminen on helppoa Kapinatunnuksilla.

EN: Activate Base account

Base account activation only needs to be done the first time. Your data will then be transferred to the base, after which you can always log in easily using your Rebel ID.
Since 25.10.2021, it has been possible to log in using only the Rebel ID.
New users
Already have base account
 • Press "Log in": the blue button is located in the top right corner of the home page.
 • Login with your Rebel ID: on the page that opens, log in with your Rebel ID
 • Check and approve your details: after logging in, you will be redirected to a page showing which info from your Rebel ID will be transferred to the base.
  Read and accept the terms and conditions.
To ensure that your Rebel ID is correctly associated, keep your email address the same. If your username is not already reserved, we recommend that you also keep your username the same as your rebellion ID. Name is not needed.
If you already have a base account, this is how you activate your account:
Two options:
 1. 1.
  If the email address on your base account is the same as the email address on your Rebel ID: you can log in directly using the "Log in" button on the base home page, and your login will be automatically merged with your old account. I
 2. 2.
  If the email address of your base account is different from your login: create a new base account using your login as if you were a new user. Then contact the Elokapina admin @xryllapito:elokapina.fi in Element. In the message, please indicate the username of your old base account and we will connect your old base account to your new account with login.
The account is now activated and in the future it will be easy to log in with your Rebel ID.